#visitnorsjo

Naturreservat Norsjö

Datum: Onsdag 14 nov 2018 - måndag 31 dec 2018

I Norsjö är naturen aldrig långt bort och det finns ett flertal vackra naturreserverat du kan besöka. Här får du exempel på naturområden du kan besöka.

Vajsjön:
Vajsjöns naturreservat vid Norsjö samhälle är sedan länge
känt som en av Västerbottens finaste fågelsjöar. Det är framför allt den rika förekomsten av sjöfåglar och vadare som gjort Vajsjön känd. Bästa besöksperioden är vid flyttning vår och höst. Längst ute på Djupudden finns ett fågeltorn varifrån man får god sikt över sjön.

Vajsjön är belägen ca 290 m ö.h. och omges i huvudsak av ängs- och sumpmarker. Söder och öster om sjön förekommer både fast mark med bergshöjder och skogsområden. Själva sjön är ganska liten 2,5 x 1 km och största vattendjup uppgår till ca 2 meter.

Reservatets entré är från sjöns norra sida och nås via skogsbilväg, skyltat från Rislidenvägen. På området finns en rast- och grillplats samt ett handikappvänligt utedass.

Svansele dammängar:
Svansele dammängar är beläget i Petikåns dalgång. Reservatet är ett monument över en kulturmark, karakteristisk för norrlands inland, kallad änget.

Den naturliga vegetationen ute på strandängarna och myrarna har noggrant tagits tillvara. Längst Petikån nära
Svansele började man år 1825 att genom sinnrika dammar och översilningsanordningar ge slåttergräs och örter en
extra växtknuff.

Fram till 1960 skördade bönderna i byn hö på dessa tidvis våta ängar. Sedan dess slås gräset för att hålla ytorna
öppna. Ladorna inom reservatet ska bevaras då de är ett viktigt inslag i odlingslandskapet. De är undertimrade till
nära två meters höjd för att dämmvattnet inte ska nå upp till golvet och blöta ner höet.

Svansele dammängar blev naturreservat 1972.

Kryddgrovan:
Kryddgrovan är ett naturreservat som fridlystes 1958. Området är 1,16 hektar stort och ligger intill riksväg 370 mellan Bjurträsk och Bäverhult.
När man kommer till Kryddgrovan blir man genast betagen av områdets säregna skönhet och frodiga örtvegetation.

Här kan man förutom det dominerande blåbärsriset få se ekbräken, skogskovall, skogsstjärna, ekorrbär, harsyra, gullris samt ögonpyrola. Dessutom finns den vaniljdoftande nornan, flera violarter, tibast och toltan. De giftiga örterna trolldruvan och ormbär växer också där.

Man kan dela Kryddgrovan i tre olika avdelningar enligt det nordsvenska skogstypschemat när det gäller vegetationen.

Eftersom grundvattnet är så kalkrikt och rörligt inom vissa delar av Kryddgrovan hittar man de frodigaste örterna där.
Tallskogen i området är ca 160 år.

Rörträsk silängar:
Om du tar väg 365 mot Glommersträsk är det några kilometer från norrbottensgränsen skyltat till den lilla byn Rörträsk.

Ett sinnrikt och unikt bevattningssystem av raningarna intill Petikån anlades redan i slutet av förra seklet. Fortfarande underhålls och används delar av ängarna - översilningen och slåttern sker vid samma tidpunkt och med samma metoder som förr. Vattnet gav inte bara växtkraft, utan även kraft till vattenhjul som drev en spånhyvel, skvaltkvarn och slipsten.

Besök en miljö- och kulturhistorisk epok med ängsbruk, en bild av svunna tiders småbruk och markanvändning. Hösten 2002 invigdes Rörträsk Silängar som länets första kulturreservat.

Storforsen och Kron-Olles:
Vid Malåns strand ca 20 km nordväst om Norsjö ligger Kron-Olles. I naturskön miljö hittar du en timrad raststuga, där finns möjlighet att laga mat och även övernatta . I närheten ligger Storforsen och dess naturreservat.

Karsbäcken:
Från Torpet utanför Bastuträsk och ända ner till Skellefteälven slingrar sig Karsbäcken. Den är omtyckt som kanotled. På våren när vattenståndet är högt kan man paddla hela vägen. En del forsar blir dock steniga senare på sommaren.

Istidsgrytor:
Mellan Räveln och Stavträsket utanför Bastuträsk finns en stig som går utefter gamla "jättegrytor", lämningar efter inlandsisens härjningar.

Kedträsket:
Efter väg 370 mellan Bjurträsk och Boliden finns Kedträskgruvan.
Om man åker förbi gruvan så kommer man fram till sjön Kedträsket, där Sveaskog har en stuga man kan hyra. Stugan ligger på en sandhed, vilket även gör platsen lämplig för husvagnsparkering.
Sjön har en mycket fin badplats.

Steningen:
Utanför Bastuträsk finns Steningen, ett krontorp som ägs av Holmen. Stugan som ligger avsides vid Steningeträsket, innehåller 10 sängar och kök. Nere vid sjön finns också en bastu.
Tyvärr är stugan i dåligt skick.

Arnberg:
På väg mot Risliden utanför Norsjö ligger den gamla byn Arnberg.
Den består av ålderdomlig bebyggelse som fortfarande är bebodd. Dessutom så finns en "hälsokälla" alldeles norr om Arnberg som dokumenterades redan på 1800-talet.

Petiknäs by:
På norra sidan Skellefteälven just där Petikån rinner ner, ligger Petiknäs gårdar naturskönt utspridda i sluttningen. Byn ligger mycket vackert till och mitt i byn finns en liten kyrka som är ett ombyggt gravkapell. Den flyttades dit på 1950-talet. I byn finns grillstuga och i Petikåns utlopp i Skellefteälven står ett minikraftverk.

Visa mer

Tillfällen

Datum Tid    
14 Nov
Onsdag 14 nov 2018 09:00
15 Nov
Torsdag 15 nov 2018 09:00
16 Nov
Fredag 16 nov 2018 09:00
17 Nov
Lördag 17 nov 2018 09:00
Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten